header5.jpg
header7.jpg
 
 

Januari 2019

 

De Kerst- en Oudejaarsvieringen zijn goed bezocht. De kerk is prachtig versierd door de dames van de bloemengroepen. Dank daarvoor.

In de kinderdienst waren ongeveer 515 personen aanwezig.

In de viering van 20.00 uur werden 425 personen geteld en om 22.00 uur 247.

Op eerste kerstdag bezochten 180 mensen de viering en op Oudejaarsavond 213.

De opbrengst van de kerstcollectes en de Oudejaarsviering was € 2487,80.

De helft hiervan is zoals gebruikelijk de laatste jaren, bestemd is voor het vrijwilligerswerk van Ilse Neuvel in een verloskundigenkliniek in Afrika. Zij gaat hiervan spullen kopen en wil vrouwen opleiden.

De familie van pastor Balk heeft de parochie bedankt voor 'de goede zorg en het medeleven om de ideeën en levensvisie van Theo in stand te houden'. De verzorging van het graf wordt door de familie zeer gewaardeerd, alsmede de noemingen in de vieringen.

Actie Kerkbalans gaat deze maand van start. De vrijwilligers komen weer bij u langs voor uw bijdrage. Wij hopen op een net zo'n goed resultaat als voorgaande jaren.

Hulpbisschop Mgr. Hendriks is door de Paus benoemd als coadjutor van Mgr. Punt. Dit houdt in dat hij het recht heeft de bisschop t.z.t op te volgen wanneer hij zijn taken neerlegt.

Op 18 mei zal er in onze kerk een Jongeren Korendag met eucharistieviering gehouden worden. Dit op initiatief van Carolien Hoogeboom.

Volwassenencathegese. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor 6 avonden. Ter zijner tijd hoort u hier meer over.

Website van de parochie: www.phlh.nl         Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,