header9.jpg
header5.jpg
 
 

Oktober 2018 

 

Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP-viering)

Naast de Eucharistievieringen kennen we in onze parochie al vele jaren Woord- en Communievieringen. Hierin kan de diaken voorgaan, de pastor of parochianen. Om een duidelijk onderscheid te maken wat betreft de voorganger van een viering, is de term Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) ontstaan. In de naburige parochies van onze Regio Zuid-Oost is die naam al ingeburgerd. Wij willen ons aansluiten bij het bieden van meer duidelijkheid wat betreft de voorganger. We gebruiken de benaming Woord- en Communieviering als de diaken of de pastor voorgaat en de benaming Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) als een parochiaan/parochianen voorgaan. Inhoudelijk verandert er niets. Het blijven allebei vieringen waarin de communie wordt uitgereikt. Uit de naam is meteen af te lezen wie er voorgaat tijdens de betreffende viering. Als er geen sprake is van Communie uitreiken tijdens een viering, spreken we van gebedsviering.

28 oktober regioviering in Lutjebroek. Thema: 'Gods Geest is als een vuur dat mensen samensmeedt'. Voorgangers zijn pater Peter Peelen van pastor Jules Post. Alle koren van deze parochie zullen de viering muzikaal begeleiden.

Voor deze viering worden alle parochianen in de regio uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om even na te praten met een kopje koffie of thee.

Gerard Lakeman, lid parochieraad vertegenwoordigt onze parochie in het regiobestuur.

Het priestergraf op het kerkhof is na de begrafenis van pastor Balk gerenoveerd en opgeknapt. De naam van pastor Balk is erbij gegraveerd.

De wetten rond de privacy zijn aangescherpt. Zo mogen er niet zomaar foto's worden geplaatst op websites en in bladen zonder toestemming van de betrokkenen. Als er een fotograaf bij een dienst of viering aanwezig is zullen de uitgeprinte regels hiervoor ter inzage in de kerk liggen. Ook liggen er formulieren waarin uw toestemming wordt gevraagd voor plaatsing.

Pastor Paul Vlaar is aangesteld om incidenteel in de regio ondersteuning te geven bij eucharistievieringen. Hij zal 2x per maand beschikbaar zijn om voor te gaan.

Een paar data om te noteren

          28 oktober regioviering in Lutjebroek, zie boven

          3 en 4 november jubileumvieringen voor Pater Peelen in Enkhuizen en Grootebroek

          11 november Sint Maartenviering aanvang 17.00 uur

Website van de parochie: www.phlh.nl         Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,