header5.jpg
header5.jpg
 
 

September 2018 

 

U heeft waarschijnlijk deze zomer de Nieuwsflitsen gemist maar vanaf heden zullen we u iedere maand weer op de hoogte proberen te houden van wat er besproken is in de parochieraadvergaderingen.

Gerard Lakeman zal ons in het vervolg vertegenwoordigen in het Regiobestuur. Hij volgt daar Jan Mekenkamp op die, na afloop van zijn termijn, zich heeft teruggetrokken uit ons parochiebestuur.

Vanaf september zijn in het weekend er weer twee vieringen in onze kerk.

Het nieuwe liturgierooster is weer beschikbaar en kunt u meenemen uit de kerk. Ook kunt u het vinden op de website van de parochie. Op de regiowebsite staan ook de vieringenroosters van de andere parochies in de regio.

Het idee is om wanneer er tijdens een viering 'samenzang' op het rooster staat een 'mixkoor' te laten zingen. Leden van de koren kunnen dan, voor zover mogelijk meezingen. De eerste keer dat het heeft plaatsgevonden was al een succes.

De penningmeester meldt dat de parochie een legaat van de familie Balk heeft ontvangen van € 5000,-.

Mevrouw Ria Visser-Besseling is toegevoegd aan de Oecumenische werkgroep. Wij wensen Ria een prettige en vruchtbare tijd in de werkgroep.

Een paar data om te noteren

          9 september                 Ziekenzondag in de protestantse kerk

          15 september               Oecumenische Vredesviering

          28 oktober                   Regioviering in Lutjebroek

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,