header12.jpg
header9.jpg
 
 

 Nieuwsflitsen uit de Parochieraad

Door middel van deze nieuwsbrief wil de parochieraad van de Laurentiusparochie u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze parochie. Na elke parochieraadvergadering zullen wij hiervan een kort verslag maken en in een nieuwsbrief samenvatten. Deze nieuwsbrief wordt achter in de kerk gelegd en zal op de website worden geplaatst.

 

Januari 2019

 

De Kerst- en Oudejaarsvieringen zijn goed bezocht. De kerk is prachtig versierd door de dames van de bloemengroepen. Dank daarvoor.

In de kinderdienst waren ongeveer 515 personen aanwezig.

In de viering van 20.00 uur werden 425 personen geteld en om 22.00 uur 247.

Op eerste kerstdag bezochten 180 mensen de viering en op Oudejaarsavond 213.

De opbrengst van de kerstcollectes en de Oudejaarsviering was € 2487,80.

De helft hiervan is zoals gebruikelijk de laatste jaren, bestemd is voor het vrijwilligerswerk van Ilse Neuvel in een verloskundigenkliniek in Afrika. Zij gaat hiervan spullen kopen en wil vrouwen opleiden.

De familie van pastor Balk heeft de parochie bedankt voor 'de goede zorg en het medeleven om de ideeën en levensvisie van Theo in stand te houden'. De verzorging van het graf wordt door de familie zeer gewaardeerd, alsmede de noemingen in de vieringen.

Actie Kerkbalans gaat deze maand van start. De vrijwilligers komen weer bij u langs voor uw bijdrage. Wij hopen op een net zo'n goed resultaat als voorgaande jaren.

Hulpbisschop Mgr. Hendriks is door de Paus benoemd als coadjutor van Mgr. Punt. Dit houdt in dat hij het recht heeft de bisschop t.z.t op te volgen wanneer hij zijn taken neerlegt.

Op 18 mei zal er in onze kerk een Jongeren Korendag met eucharistieviering gehouden worden. Dit op initiatief van Carolien Hoogeboom.

Volwassenencathegese. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor 6 avonden. Ter zijner tijd hoort u hier meer over.

Website van de parochie: www.phlh.nl         Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,


 

Oktober 2018 

 

Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP-viering)

Naast de Eucharistievieringen kennen we in onze parochie al vele jaren Woord- en Communievieringen. Hierin kan de diaken voorgaan, de pastor of parochianen. Om een duidelijk onderscheid te maken wat betreft de voorganger van een viering, is de term Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) ontstaan. In de naburige parochies van onze Regio Zuid-Oost is die naam al ingeburgerd. Wij willen ons aansluiten bij het bieden van meer duidelijkheid wat betreft de voorganger. We gebruiken de benaming Woord- en Communieviering als de diaken of de pastor voorgaat en de benaming Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) als een parochiaan/parochianen voorgaan. Inhoudelijk verandert er niets. Het blijven allebei vieringen waarin de communie wordt uitgereikt. Uit de naam is meteen af te lezen wie er voorgaat tijdens de betreffende viering. Als er geen sprake is van Communie uitreiken tijdens een viering, spreken we van gebedsviering.

28 oktober regioviering in Lutjebroek. Thema: 'Gods Geest is als een vuur dat mensen samensmeedt'. Voorgangers zijn pater Peter Peelen van pastor Jules Post. Alle koren van deze parochie zullen de viering muzikaal begeleiden.

Voor deze viering worden alle parochianen in de regio uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om even na te praten met een kopje koffie of thee.

Gerard Lakeman, lid parochieraad vertegenwoordigt onze parochie in het regiobestuur.

Het priestergraf op het kerkhof is na de begrafenis van pastor Balk gerenoveerd en opgeknapt. De naam van pastor Balk is erbij gegraveerd.

De wetten rond de privacy zijn aangescherpt. Zo mogen er niet zomaar foto's worden geplaatst op websites en in bladen zonder toestemming van de betrokkenen. Als er een fotograaf bij een dienst of viering aanwezig is zullen de uitgeprinte regels hiervoor ter inzage in de kerk liggen. Ook liggen er formulieren waarin uw toestemming wordt gevraagd voor plaatsing.

Pastor Paul Vlaar is aangesteld om incidenteel in de regio ondersteuning te geven bij eucharistievieringen. Hij zal 2x per maand beschikbaar zijn om voor te gaan.

Een paar data om te noteren

          28 oktober regioviering in Lutjebroek, zie boven

          3 en 4 november jubileumvieringen voor Pater Peelen in Enkhuizen en Grootebroek

          11 november Sint Maartenviering aanvang 17.00 uur

Website van de parochie: www.phlh.nl         Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,


 

September 2018 

 

U heeft waarschijnlijk deze zomer de Nieuwsflitsen gemist maar vanaf heden zullen we u iedere maand weer op de hoogte proberen te houden van wat er besproken is in de parochieraadvergaderingen.

Gerard Lakeman zal ons in het vervolg vertegenwoordigen in het Regiobestuur. Hij volgt daar Jan Mekenkamp op die, na afloop van zijn termijn, zich heeft teruggetrokken uit ons parochiebestuur.

Vanaf september zijn in het weekend er weer twee vieringen in onze kerk.

Het nieuwe liturgierooster is weer beschikbaar en kunt u meenemen uit de kerk. Ook kunt u het vinden op de website van de parochie. Op de regiowebsite staan ook de vieringenroosters van de andere parochies in de regio.

Het idee is om wanneer er tijdens een viering 'samenzang' op het rooster staat een 'mixkoor' te laten zingen. Leden van de koren kunnen dan, voor zover mogelijk meezingen. De eerste keer dat het heeft plaatsgevonden was al een succes.

De penningmeester meldt dat de parochie een legaat van de familie Balk heeft ontvangen van € 5000,-.

Mevrouw Ria Visser-Besseling is toegevoegd aan de Oecumenische werkgroep. Wij wensen Ria een prettige en vruchtbare tijd in de werkgroep.

Een paar data om te noteren

          9 september                 Ziekenzondag in de protestantse kerk

          15 september               Oecumenische Vredesviering

          28 oktober                   Regioviering in Lutjebroek

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,