header2.jpg
header2.jpg
 
 

Algemene informatie betreffende dopen

Welkom op de pagina van de DoopWerkGroep van de Parochie H. Laurentius in Hoogkarspel.
U kunt hier informatie vinden over de DWG en over dopen in onze parochie. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de leden van de DWG of het parochiesecretariaat.

Contactpersoon

Carola de Boer-Brandt
Door middel van een muisklik op de naam kunt een mail versturen naar de contactpersoon.

Wat doet de DoopWerkGroep

De DWG zorgt ervoor dat de data van de doopvieringen en doopgesprekken worden vastgesteld en bekend gemaakt. U kunt ze vinden op deze site en in de Rotonde (dorpsblad van Hoogkarspel).
De DWG houdt de gesprekken met de ouders van aanstaande dopelingen en een van de contactpersonen is aanwezig tijdens de doopviering.

Aanmelden voor dopen

Voor het aanmelden van een dopeling kunt u gebruik maken van het digitale formulier op deze site of u neemt contact op met het parochiesecretariaat of een van de DWG-leden.
Wilt u van tevoren nagaan of de datum schikt, ook voor de familie/vrienden waarvan u belangrijk vindt dat zij aanwezig zijn. Dit om teleurstellingen/wisseling data te voorkomen.
U dient zich altijd op te geven voor een doopdatum en daarbij behorende gesprek. Indien er geen aanmeldingen zijn zal er, op het bewuste tijdstip, niemand van de DWG voor een gesprek aanwezig zijn.

Hoe gaat het verder

Op deze site vindt u ook het 'Doopwerkboekje' . Voorafgaande aan het gesprek willen wij graag dat u het document doorleest. De onderwerpen uit het 'boekje' komen op willekeurige volgorde naar voren tijdens het gesprek.
Via het kopje 'Aanmeld-/gegevensformulier dopeling' vindt u een formulier waarop informatie van de dopeling moet worden ingevuld. Deze informatie is nodig voor het invullen van het doopboek en het maken van de doopoorkonde.

Het  doopgesprek

Het doopgesprek vindt plaats in de vergaderruimte van de kerk aanvang 20.00 uur. U vindt de ingang aan de zijkant van de kerk, bij de kleine trapopgang.
Gedurende de avond komen verschillende aspecten aan bod, bijvoorbeeld; wat houdt dopen in, waarom laat je je kind dopen, welke doopsymbolen worden gebruikt.
Een ander doel van het gesprek is kennis maken met andere ouders die hun kind laten dopen.
Door het dopen wordt de dopeling opgenomen in de kerkgemeenschap. Dit willen we als parochie graag tot uiting brengen door meerdere kinderen tijdens één doopviering te dopen.
Aan het einde van het gesprek is er gelegenheid om in de kerk te kijken waar de doopviering plaatsvindt.

De doopviering

Het is de bedoeling dat de ouders gezamenlijk de doopviering maken. Aan het eind van het doopgesprek kan men putten uit alle voorbeeldboekjes die aanwezig zijn en achterin het 'doopwerkboekje' staat ook informatie m.b.t. het maken van een doopviering.
Als parochie hechten we grote waarde aan de inbreng van de ouders, niet alleen in de vorm van het maken  van de viering maar tevens is het mogelijk dat een ouder/peetouder/broertje/zusje etc ., een  lezing doet of een voorbede, gedicht, muziekstuk...
Gemiddeld is er per maand één doopviering, welke om 11.30 uur begint.

Kosten doopviering

Aan de doopviering zijn geen kosten verbonden echter een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

Weetjes

  • Indien u na de geboorte van uw kindje een geboortekaartje naar de parochie stuurt, wordt deze achterin de kerk op het prikbord gehangen. Tijdens het doopgesprek zorgen wij ervoor dat ze op tafel staan.
  • Indien u getrouwd bent, neem dan het trouwboekje mee naar de doopviering voor bijschrijving.
  • Tijdens de doopviering kunnen overleden dierbaren worden opgenoemd.
  • Vraag aan 1 of 2 personen om de dienst op foto/film vast te leggen. Dit ter voorkoming van een 'woud' aan fotografen.
  • Tijdens de viering krijgt de dopeling een doopkaars van de parochie. Het is echter ook mogelijk om zelf een doopkaars te laten maken.
  • Muzikale omlijsting van de viering kan verzorgd worden door Helga Valentijn en Frank Kok van Muzimotia, telnr. 06-46 17 11 12

Doopwerkboekje

Ter ondersteuning op de doopvoorbereiding is er een doopwerkboekje. Dat kunt u downloaden en vervolgens vanaf het beeldscherm lezen of, als u dat wilt, afdrukken.

Klik op: Doopwerkboekje om het downloaden te starten.

 .

 .

De datum voor het doopgesprek en de doopviering

In  overleg  met de DoopWerkGroep kan de doopdatum door de ouders zelf worden bepaald, rekening houdend met het volgende:

  • De doopviering kan gepland worden op de 2de of de 4de zondag van de maand.
  • De agenda van de voorganger is leidend.
  • Minimaal 3 weken voorafgaand aan de viering vindt het doopgesprek plaats op de maandagavond.

Aanvang van de dienst is 11:30 uur.

Tip: Alvorens de datum vast te leggen; informeer of de familieleden, peter & meter en vrienden,  waarvan je graag wilt dat ze aanwezig zijn, op de desbetreffende datum beschikbaar zijn.


Doopwater

 

 

Aanmeld-/gegevensformulier dopeling

Om uw kind te kunnen inschrijven in het doopboek hebben wij een aantal gegevens nodig. 

Klik daarvoor op Gegevensformulier_Dopeling.doc of Gegevensformulier_Dopeling.pdf

 

Gegevens dopeling:
Vader en Moeder:
Peter en Meter:
Adres dopeling:
Datum doopgesprek en viering:
Verificatie: