Contact

Klik op de functie om een e-mail te versturen.

Webmaster Peter Waterman 0228 562007 06-15142279  
Diaken Jules Post
  06-37406247
Secretariaat Parochiesecretariaat 0228 563841  
Collectanten Gerard Slagter 0228 562019  
Avondwake Gerdien Appelman-Wijdenes 0228 561576  
Kosters Cees Ruitenberg  0228 562405  
Doopwerkgroep Carola de Boer-Brandt 0228 567123  
Volwassenencathechese Marleen Kroezen 0228 561264  
 

 

   
Vormselwerkgroep

Nico Kok
Karin Braakman-Brieffies

06-33659915
06-21657041

 
Misdienaars cp

Clairette Van Delden- Heldens

0228-753347

 
Avondwakekoor Gerdien Appelman-Wijdenes 0228 561576  
Bloemschikken Danielle Voorn 06-15647248
Het Voetspoor Marleen Kroezen 0228 561264
Diaconie Monique Buurman - de Wit 0228 563701

 

Leden Parochieraad

Voorzitter   Cees Ruitenberg   0228-562405   
Penningmeester en
Ledenadministratie

Rob van der Riet

06-10181829
Secretaris Marian Baas – Schilder 0228-562197
Parochie Coördinator Geertrui Slooten 0228-567306
Technische zaken Hans Burgmeijer 0228-562516
Regiovertegenwoordiger Gerard Lakeman 0228-563087

 

 

De phlh in het e-mail adres staat voor

Parochie Heilige Laurentius Hoogkarspel