De stichting stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen. 
Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking verleend.