Het Martinuscollege is een algemeen christelijke scholengemeenschap.Leerlingen worden benaderd vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor andere opvattingen. Vanuit deze achtergrond staat de school ook open voor leerlingen met andere levensbeschouwelijke tradities.