header2.jpg
header9.jpg
 

Regionale Samenwerking

Binnen de regio is in 2014 een juridisch door het Bisdom goedgekeurde samenwerkingsvorm gekozen, om de eigenheid en de zoveel als mogelijke zelfstandigheid van de eigen parochie te behouden.

Gekozen is voor de vorm van een Personele Unie voor onbepaalde tijd.

Een werkgroep is met een uitwerking gekomen waarin diverse uitgangspunten staan beschreven voor een gestructureerde samenwerking en met behoud van de zelfstandigheid van elk van de 6 aangesloten parochies. 

Met elkaar hebben en houden we zorg voor een verantwoorde en goede invulling van die Personele Unie.

De tekst luidt als volgt:

De parochiebesturen van de parochies Sint Franciscus Xaverius uit Enkhuizen, Sint Martinus uit Bovenkarspel, Sint Johannes de Doper uit Grootebroek, Heilige Nicolaas uit Lutjebroek, Heilige Laurentius uit Hoogkarspel en Sint Lucas uit Venhuizen hebben unaniem besloten tot de oprichting van een Personele Unie per 1 juli 2014 voor niet bepaalde tijd in de regio Westfriesland ZO!

Als grondslag voor deze juridische vorm gelden de voorwaarden vastgelegd in het document: ”van samenwerking naar samengaan”, van 15-01-2014.  

 

 

Parochiesecretariaat
Streekweg 216,
1616 AN  Hoogkarspel
tel: 0228-56 38 41

Klik hier voor een 
route beschrijving
 
Geopend op
dinsdag van
9:00 - 11:30 uur en 
donderdag van
13:30 tot 16:00 uur
 
 
Voor pastorale zorg
(o.a. zieken zegen/zalving) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 

Kopij parochieberichten inleveren uiterlijk zondagavond 20.00 uur, via e-mail: Secretariaat

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet en Elze Neuvel-Boon 
Tel: 0228-56 33 35 en
Trees Burgmeijer
Tel: 0228-56 17 98
Bankrelaties:
NL 56 RABO 01176.33.275