Regionale Samenwerking

Binnen de regio is in 2014 een juridisch door het Bisdom goedgekeurde samenwerkingsvorm gekozen, om de eigenheid en de zoveel als mogelijke zelfstandigheid van de eigen parochie te behouden.

Gekozen is voor de vorm van een Personele Unie voor onbepaalde tijd.

Een werkgroep is met een uitwerking gekomen waarin diverse uitgangspunten staan beschreven voor een gestructureerde samenwerking en met behoud van de zelfstandigheid van elk van de 6 aangesloten parochies. 

Met elkaar hebben en houden we zorg voor een verantwoorde en goede invulling van die Personele Unie.

De tekst luidt als volgt:

De parochiebesturen van de parochies Sint Franciscus Xaverius uit Enkhuizen, Sint Martinus uit Bovenkarspel, Sint Johannes de Doper uit Grootebroek, Heilige Nicolaas uit Lutjebroek, Heilige Laurentius uit Hoogkarspel en Sint Lucas uit Venhuizen hebben unaniem besloten tot de oprichting van een Personele Unie per 1 juli 2014 voor niet bepaalde tijd in de regio Westfriesland ZO!

Als grondslag voor deze juridische vorm gelden de voorwaarden vastgelegd in het document: ”van samenwerking naar samengaan”, van 15-01-2014.