Het Jongerenpastoraat wil een positief klimaat scheppen waarbinnen tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-25 jaar) Christus, de Kerk en elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingen hebben als doel een positieve bijdrage te leveren aan de zoektocht van tieners en jongeren naar hun identiteit.