Catechese en Sacramenten

Catechese is een leerproces waarbij mensen betekenisvolle ervaringen opdoen d.m.v. bezinning vanuit het Evangelie op het leven en geloven. Fundamenteel voor zo’n leerproces is dat men in gesprek gaat met elkaar en dat er wezenlijk communicatie ontstaat waarbij de eigen levens - en geloofservaringen uitgangspunten zijn.

De Doop

Het Vormsel

Het Huwelijk

Eerste Heilige Communie

Volwassencatechese

Ziekenzalving en ziekenzegen

Provider