header9.jpg
header9.jpg
 

 

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2021

Beste mensen,

Allereerst wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen in het afgelopen jaar. De begroting voor 2019 komt uit op ongeveer € 59.000,

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Tussen 18 januari en 1 februari 2021 ontvangt u een brief met het verzoek om weer uw bijdrage te leveren.

Van zaterdag 16 januari tot en met 30 januari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. "Geef vandaag voor de kerk van morgen" is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 47% van de hele begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is niet verplicht: het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op uw steun mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven voortzetten.

Vrijwilligers zijn druk in de weer om de Actie Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken vooral nog mensen die ons kunnen helpen als wijkmeester. Wilt u ook helpen bij de actie? Het kost u maar een paar uurtjes tijd! Neem dan contact op met Anton Brieffies 06 31499771.

Dan nog graag aandacht voor het volgende:

Er zijn nieuwe fiscale mogelijkheden voor uw bijdrage aan Actie Kerkbalans Per 1 januari 2014 is bij de inkomstenbelasting een verandering doorgevoerd voor de aftrekbaarheid van giften. Elke schenking aan de parochie is volledig fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt de belasting hier dus aan mee. Periodieke schenkingen hoeven niet meer via een notariële akte vastgelegd te worden, maar mogen, mits vastgelegd via een modelovereenkomst van de belasting, tussen u als gevende en de kerk als ontvangende partij, fiscaal worden afgetrokken. Voor de wet is een periodieke schenking een gift, in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering voor een looptijd van tenminste vijf jaar. Deze eindigt automatisch bij overlijden. De erfgenamen hebben dus geen doorlopende verplichting. Hoe werkt het Het formulier van de modelovereenkomst kunt u opvragen bij Anton Brieffies per mail antonbrieffies@hetnet.nl of tel. 06 31499771. Heeft u al eerder een doorlopende machtiging voor de Actie Kerkbalans afgegeven en kiest u voor de fiscaal vriendelijke schenkingsovereenkomst, dan vervalt natuurlijk de eerder afgegeven machtiging.

Daarnaast een speciaal woord van dank naar alle wijkmeesters, want zonder jullie grenzeloze inzet zou er geen Actie Kerkbalans zijn. Ik hoop weer een beroep op jullie te kunnen doen voor de komende Actie Kerkbalans. Nogmaals heel hartelijk bedankt!

Namens H. Laurentius Parochie Hoogkarspel,

Met vriendelijke groeten,

Anton Brieffies

 


 

 

Parochiesecretariaat
Streekweg 216,
1616 AN  Hoogkarspel
tel: 0228-56 38 41

Klik hier voor een 
route beschrijving
 
Geopend op
dinsdag van
9:00 - 11:30 uur en 
donderdag van
13:30 tot 16:00 uur
 
 
Voor pastorale zorg
(o.a. zieken zegen/zalving) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 

Kopij parochieberichten inleveren uiterlijk zondagavond 20.00 uur, via e-mail: Secretariaat

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet en Elze Neuvel-Boon 
Tel: 0228-56 33 35 en
Trees Burgmeijer
Tel: 0228-56 17 98
Bankrelaties:
NL 56 RABO 01176.33.275