header9.jpg
header9.jpg
 
 

 Nieuwsflitsen uit de Parochieraad

Door middel van deze nieuwsbrief wil de parochieraad van de Laurentiusparochie u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze parochie. Na elke parochieraadvergadering zullen wij hiervan een kort verslag maken en in een nieuwsbrief samenvatten. Deze nieuwsbrief wordt achter in de kerk gelegd en zal op de website worden geplaatst.

 

Maart 2018 

Bericht van Pater Peter Peelen sj.

Administrator regio Westfriesland ZO!

 

Afscheid kapelaan Pawel Banasza

Helaas moet ik u als administrator van de regio Westfriesland ZO! vertellen dat kapelaan             
Pawel Banaszak – vooral werkzaam in de parochies Bovenkarspel en Lutjebroek – door de       
Bisschop is gevraagd om in een andere plaats in ons bisdom te gaan werken.
Kapelaan Pawel zal tot en met Pasen werkzaam zijn en blijven in onze regio.
Ik wil Pawel alvast hartelijk bedanken voor zijn liefdevolle inzet voor onze gemeenschappen en de regio.
De Bisschop kon me helaas nog niet verzekeren dat er direct een opvolger is. We zullen elkaar dus in deze situatie stevig moeten ondersteunen. Vanzelfsprekend is daar een rol weggelegd voor het regiobestuur en de zes parochieraden.
Ik vertrouw op onze creativiteit, moed en steun in deze:...immers regio ben je met en voor elkaar.

Bovenstaand bericht over het vertrek van kapelaan Pawel Banaszak heeft ook consequenties voor o.a. onze vieringen. Gebleken is dat de liturgiegroepen en ieder die er bij betrokken is zich willen inzetten om de vieringen zoveel mogelijk volgens het rooster te laten verlopen.

 

De Jaarrekening 2017 is door het bisdom goedgekeurd.

 

Het doopgedenkteken, gemaakt door de heer Nico Besseling, is geplaatst bij het doopvont.

 

De Oecumenische werkgroep is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Cees Ruitenberg, tel: 562405.

 

De uitvaartgroepen van onze parochie en die van de Lucasparochie in Venhuizen gaan met elkaar samenwerken. De groepen willen beschikbaar zijn – als het nodig is – om in beide parochies de uitvaarten te verzorgen.

 

Een paar data om te noteren

                        10 mei             Kermisbrunch

                        15 juli              Laurentiusdag

 

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,

 

 


 

 Januari 2018

 

De parochieraad wil iedereen die heeft meegeholpen om de kerk in een feestelijke kerstsfeer te brengen en de kerstvieringen en de oudejaarsviering goed te laten verlopen en tot een prachtig geheel te maken hiervoor hartelijk bedanken.
Bezoekersaantallen waren:
Kinderdienst 580, 20.00 uur 404, 22.00 uur 225.
Eerste Kerstdag 140 en de oudejaarsviering 157.

 

De opbrengst van de kerstcollectes bedraagt: € 2401,55 waarvan de helft, ruim € 1200,- is overgemaakt naar de Stichting Holland Building Nepal. De stichting heeft ons inmiddels heel hartelijk bedankt voor deze prachtige gift.

 

Wie heeft er mooie foto's gemaakt tijdens een van de kerstdiensten en wil deze delen? Neem contact op met het Hans Burgmeijer tel. 562516.

 

De heer Gerard Lakeman is per januari toegetreden tot de parochieraad. We gaan uit van een goede en vruchtbare samenwerking en heten Gerard hartelijk welkom. Jan Mekenkamp heeft, na 8 jaar afscheid genomen. Wij danken Jan voor het vele werk wat hij voor onze parochie verricht heeft. Jan blijft voorlopig nog onze vertegenwoordiger in het regiobestuur.

 

De leerlingen van de groepen 7/8 van het basisonderwijs in Hoogkarspel ontvangen een boekje over de Tweede Wereldoorlog met hierin uitleg wat er toen in Hoogkarspel is gebeurd. Het is geschreven in de vorm van een wandeling. Er zijn foto's in opgenomen van de periode 40 – 45 en heden. De parochie heeft bijgedragen in de financiering. 

 

De Oecumenische werkgroep vraagt versterking. Voelt u er iets voor om deel te nemen aan deze werkgroep die zich inzet voor de saamhorigheid in onze gemeenschap neem dan contact op met Cees Ruitenberg, tel: 562405.

 

 Een paar data om te noteren

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

                        10 mei                         kermisbrunch

 

 

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 


 

 December 2017

 

De tarieven voor dienstverlening vanuit de parochie zijn aangepast. De tarieven zijn te vinden op de website onder het kopje 'gemeenschapsopbouw' →  'financiën'. De secretariaat medewerkers kunnen u ook informeren over de mogelijkheden en de tarieven.

Openingstijden secretariaat: dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 13.30 uur en 16.00 uur.

 

De Jaarrekening voor het jaar 2017 komt overeen met de verwachtingen en kunnen we waarschijnlijk sluiten met een klein positief resultaat.

De ook de begroting voor 2018 is bij het Bisdom ingediend met een klein positief resultaat.

Deze cijfers kunt u terugzien op de folder tijdens de actie Kerkbalans in januari.

 

Voetspoor komt dit jaar niet als kersteditie. Er is besloten in februari het volgende nummer uit te brengen. U kunt uw kopij aanleveren per e-mail bij: hetvoetspoor@phlh.nl of in de brievenbus links van de kerk.

 

Op 5 januari zangviering voor ouderen in onze kerk. In Rotonde staat de aanvangstijd en andere informatie.

 

De kerstcollecten zullen zoals voorgaande jaren voor de helft ten goede komen aan een goed doel. Het doel dit jaar zal zijn: Stichting 'Holland Building Nepal', een stichting die zich inzet voor gehandicapte kinderen in Nepal. Deze mooie presentatie van het echtpaar Co en Corry Reijnders tijdens de 'Inspiratiedag' inspireerde ons voor het nemen van dit besluit. We hopen op een goede opbrengst voor onze kerk en het goede doel in Nepal.

 

Op de website van de Laurentiusparochie: www.phlh.nl staan de foto's van de Inspiratiedag.

De 'nieuwsflitsen' van de Regio Westfriesland ZO! kunt u vinden op:

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl.

 

Data om te noteren

                       

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 November 2017

 

Twee leden van de ziekenbezoekgroep jubileerden. Mevrouw Atie Valk en de heer Jan Ligthart maken al 25 jaar deel uit van de groep en bezochten in die tijd  vele zieken. De jubilarissen zijn gehuldigd met koffie en gebak en kregen een bos bloemen. Zij werden geprezen voor hun goede en inhoudelijke manier van omgaan met de zieken.

 

In zijn parochie is afscheid genomen van Pastor Kees  Koning. Tijdens een viering in het Noorderlandhuis werd Pastor Koning door onze voorzitter bedankt voor zijn bijdragen in de parochie en het Noorderlandhuis. Er werd hem een bos bloemen en een fles Laurentiuswijn aangeboden. Gelukkig blijft hij voorgaan in de vieringen in het Noorderlandhuis.

 

Aan de oproep voor een kledingkast voor de kleren van de kinderkerstgroep is gehoor gegeven. De kast is opgehaald en geplaatst, de kleding heeft er een goede plek in gekregen. Dank aan de gevers.

 

Er worden weer voorbereidingen getroffen voor Actie Kerkbalans voor het komende jaar. De toegezegde bedragen van dit jaar zijn bijna allemaal binnen en de begroting is gehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Voetspoor komt dit jaar niet als kersteditie. Er is besloten in februari het volgende nummer uit te brengen. U kunt uw kopij aanleveren per e-mail bij: hetvoetspoor@phlh.nl of in de brievenbus links van de kerk.

 

De kerstcollecten zullen zoals voorgaande jaren gedeeltelijk ten goede komen aan een goed doel. Het doel dit jaar zal zijn: Stichting 'Holland Building Nepal', een stichting die zich inzet voor gehandicapte kinderen in Nepal. Deze mooie presentatie van het echtpaar Co en Corry Reijnders tijdens de 'Inspiratiedag' inspireerde ons voor het nemen van dit besluit. We hopen op een goede opbrengst voor onze kerk en het goede doel in Nepal.

 

Op de website van de Laurentiusparochie: www.phlh.nl staan de foto's van de Ïnspiratiedag.

 

Op de website van de regio kunt u de foto's vinden van de regioviering in Grootebroek.

Ook staan daar de 'nieuwsflitsen' van de Regio Westfriesland ZO!

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl.

 

Een paar data om te noteren

                        26 november               vertelconcert 'De Weg'

                        16 december               kerstconcert Dr. Nuijens en popkoor VolVuur

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

 

Met vriendelijke groet,