Beheer en onderhoud

 

Zonder onderhoud en beheer zou het kerkgebouw snel vervuilen en in kwaliteit achteruit gaan. Hier vindt u het een en ander over onze aanpak.

 

Kerkwerkers

Kerkwerksters en, sinds kort ook kerkwerkers, zorgen ervoor dat de kerk netjes wordt onderhouden. Er zijn 6 groepen en elke groep komt twee maal per jaar aan de beurt. De toiletten en de pantry worden vaker schoongemaakt. En natuurlijk is het ook gezellig om zo met elkaar een paar uur aan het werk te zijn.

 

Kerk

Ons kerkgebouw dateert van 1929. Het is gebouwd door architect K. Tholens. De patroonheilige is de H.Laurentius.

Het gebouw is onderhoudsarm ontworpen, maar omdat het al zo lang staat moest er zo nu en dan wel eens wat aan gedaan worden. Er is verscheidene keren groot onderhoud gepleegd en soms is dat gepaard gegaan met een aanpassing aan de eisen van de tijd. Bijzonder is dat we nu over vloerverwarming beschikken. Ook zijn er stoelen geplaats en dat heeft gemaakt dat er nu 400 zitplaatsen zijn. Er is de mogelijkheid om tot 600 uit te bereiden door extra stoelen te plaatsen.

We mogen als gemeenschap best trots zijn op het feit dat we in staat zijn om dit gebouw voor onze gemeenschap te behouden. En na de laatste grote verbouwing kunnen we alleen nog maar groot respect praten over al die vrijwilligers die deze verbouwing mogelijk maakten door hun belangeloze medewerking.
 
 

Tuin

De tuin bij de kerk, en de pastorietuin, zijn verhuurd aan de gemeente. Ook het pad aan de zijkant van de kerk hoort daarbij. Het onderhoud en de inrichting is derhalve ook voor de gemeente. 

Repro

Twee vrijwilligers vormen de zogenaamde reprogroep. Zij verzorgen wekelijks al het kopieerwerk. Veel liturgievieringen in de parochie gaan vergezeld van een zelfgemaakt liturgieboekje.
 
 

Pastorie

Onze pastorie was ooit als zodanig in gebruik. Dat was in de tijd dat de parochie nog geleid werd door een pastoor met twee kapelaans. Door de steeds verder gaande ontkerkelijking en vergrijzing en terugtreden van de geestelijken, werd de pastorie uiteindelijk niet meer bewoond. Aanvankelijk bleef het huis nog wel in gebruik als gemeenschapsruimte bij de kerk. Er werden vergaderingen gehouden en cursussen gegeven.

Uiteindelijk (in 2007) is besloten de pastorie te gaan verhuren. Dat levert weer geld op en daarmee wordt de pastorie zelf onderhouden en wat overblijft wordt gebruikt voor onderhoud aan het kerkgebouw. In de kerk zijn nu de mogelijkheden voor vergaderen en cursussen. Ook het secretariaat is in de kerk gehuisvest en de pastor heeft daar een werkkamer.