Gemeenschapsopbouw

Onder de gemeenschapsopbouw vallen alle ondersteunende diensten die nodig zijn om de liturgie, catechese en diaconie en vorm en inhoud te kunnen geven. Ze vormen als het ware de schakels tussen alle geledingen en zijn onmisbaar voor de parochiegemeenschap.

 

Bestuur en Organisatie 

Beheer en onderhoud 
Zonder onderhoud en beheer zou het kerkgebouw snel vervuilen en in kwaliteit achteruit gaan. Hier vindt u het een en ander over onze aanpak.

Financiën 
De inkomsten van de kerk bestaan voor een groot gedeelte uit giften en voor bepaalde diensten gelden vooraf vastgestelde tarieven. Het grootste gedeelte van haar inkomsten ontleent onze kerk aan de Actie Kerkbalans. Hier vindt u een verantwoording voor het financiële reilen en zeilen van onze parochie.

Parochiesecretariaat
Hier vindt u informatie over de administratieve ondersteuning binnen de parochie.
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor parochianen die gebruik willen maken van activiteiten, diensten en vieringen binnen de parochie.

Informatie voorziening

Om te weten wat zich binnen de parochie afspeelt is het nodig om u daarover te informeren. Daarover in dit onderdeel meer.